Chính sách bảo hành

Điều 1: Điều kiện bảo hành

  • KP3.AGENCY tiến hành bảo hành miễn phí đối với những trường hợp phát sinh lỗi do KP3.AGENCY
  • Còn thời hạn bảo hành.

Điều 2: Thời hạn bảo hành

03 tháng kể từ ngày bàn giao dịch vụ.

Điều 3: Từ chối bảo hành

KP3.AGENCY có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

  • Các lỗi phát sinh không phải do dịch vụ của KP3.AGENCY.
  • Lỗi do vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng, do sự vô ý, cẩu thả của người dùng.
  • Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng (ví dụ hệ điều hành Windows, đơn vị Hosting,…).

Điều 4: Phạm vi bảo hành

Sửa chữa miễn phí các lỗi phát sinh từ phía KP3.AGENCY

Điều 5: Chính sách hoàn trả

KP3.AGENCY không áp dụng chính sách hoàn trả, khách hàng sử dụng dịch vụ của KP3.AGENCY dựa trên hợp đồng ký kết và nghiệm thu sản phẩm trước khi sử dụng dịch vụ.

KP3.AGENCY áp dụng bảo hành/bảo trì miễn phí trong 03 tháng cho khách hàng kể từ ngày nhận bàn giao dịch vụ.

DƯƠNG TRỌNG NGHĨA

Founder & Head of Growth at KP3.AGENCY
Chuyên môn của tôi tối ưu bán hàng trên Website. Tôi dành sự tập trung cho Landing Page & Sales Funnel.