CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi nghiêm túc với quyền riêng tư của bạn. Tất cả thông tin cá nhân được bảo mật nghiêm ngặt đối với KP3.AGENCY. Thông tin sẽ không bao giờ được bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên thứ 3 mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Phần này trình bày chi tiết thông tin KP3.AGENCY thu thập, lý do thu thập thông tin đó và cách sử dụng thông tin đó.

Thu thập thông tin: Để sử dụng một số khía cạnh của trang web này, KP3.AGENCY có thể yêu cầu bạn cung cấp một lượng thông tin nhất định. Điều này bao gồm thông tin cần thiết để tạo ID (chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn) và thông tin sở thích (thích/không thích), cũng như thông tin về các hoạt động kinh doanh của bạn (do bạn cung cấp). Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc trải nghiệm trực tuyến tốt hơn.

 

Để hiểu rõ hơn về cách khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web này, chúng tôi cũng thu thập và phân tích thông tin tổng hợp về người dùng trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những thứ như thời gian trong ngày họ truy cập trang web, trình duyệt họ sử dụng và những trang họ truy cập. Không có thông tin cá nhân hoặc thông tin khác có thể được sử dụng để nhận dạng bạn được đưa vào phân tích này.

 

KP3.AGENCYghi lại tất cả hoạt động và duy trì các dấu vết kiểm tra việc sử dụng trang web này. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phát hiện và ngăn chặn gian lận và các hoạt động độc hại khác. 

 

KP3.AGENCY sẽ không gửi email hoặc SMS “spam” hoặc không được yêu cầu, cũng như KP3.MEDIA sẽ không cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho bên thứ ba, trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

 

Sử dụng thông tin của bạn: Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng cho các mục đích mà bạn đã cung cấp và có thể được sử dụng thêm cho các mục đích luật định hoặc các mục đích hợp pháp khác. Ví dụ: nếu bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ dịch vụ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp ngay từ đầu để phản hồi yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thêm thông tin đó để cải thiện chất lượng quy trình dịch vụ khách hàng của mình.

 

Tính hợp pháp của quá trình xử lý là một trong những nguyên tắc chính liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn – chúng tôi áp dụng các cơ sở xử lý pháp lý sau:

 

  • Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng, hoặc để thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng;
  • Quá trình xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi – ví dụ: để cải thiện chất lượng của các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi;
  • Quá trình xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc nghĩa vụ pháp lý khác theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
  • Với sự đồng ý của bạn

 

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 

  • Quản lý mối quan hệ của chúng tôi và bạn với doanh nghiệp của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp và quản lý quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Quá trình xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng;
  • Cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và phát triển các sản phẩm mới, chẳng hạn như mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của chúng tôi. Việc xử lý này là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
  • Tiếp thị, chẳng hạn như cung cấp cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị hoặc quảng cáo mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Quá trình xử lý này là với sự đồng ý nhất định của bạn hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi;
  • Tuyển dụng, chẳng hạn như đánh giá người xin việc. Quá trình xử lý này nhằm thực hiện các bước trước khi giao kết hợp đồng hoặc với sự đồng ý của bạn;
  • Cung cấp các cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như cung cấp phòng trò chuyện, diễn đàn, bảng tin hoặc nhóm tin tức cho bạn. Quá trình xử lý này là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các diễn đàn này đều là công khai. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thận trọng khi tiết lộ thông tin cá nhân trong các diễn đàn này, vì thông tin này được cung cấp cho những người dùng khác. Không tiết lộ thông tin trong các diễn đàn công cộng này có thể được coi là bí mật hoặc độc quyền hoặc bạn không muốn công bố công khai hoặc bạn bị cấm tiết lộ.
  • Các mục đích hỗ trợ kinh doanh chung khá, bao gồm nhưng không giới hạn ở mua sắm, quản lý tài chính và tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ, và báo cáo bên ngoài. Quá trình xử lý này là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc nghĩa vụ hợp pháp khác theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 

Giữ thông tin của bạn: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích mà thông tin được thu thập, theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi hoặc thực hiện các bước để ẩn danh thông tin đó một cách hợp lý để bạn không còn bị nhận dạng từ thông tin đó nữa.

 

Bảo vệ thông tin của bạn: Chúng tôi đã đưa ra khuôn khổ chính sách nội bộ và các tiêu chuẩn tối thiểu trong hoạt động kinh doanh của mình để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở mức “cần biết”. Cụ thể hơn và theo quy định của pháp luật, chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp (chính sách và thủ tục, bảo mật CNTT và các biện pháp khác) để đảm bảo tính bí mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn và cách thức xử lý thông tin đó. 

 

Truyền thông điện tử và điện thoại: Khi bạn đăng ký mối quan tâm của mình, tải xuống báo cáo miễn phí, gọi cho chúng tôi hoặc hoàn thành truy vấn trực tuyến theo bất kỳ cách nào trên trang web này, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin này để trả lời câu hỏi của bạn và liên lạc với bạn. Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ tự động. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào hoặc từ chối nhận thêm bất kỳ thông tin tiếp thị nào. Nếu bạn trở thành khách hàng của KP3.MEDIA, chúng tôi sẽ cần tiếp tục liên hệ với bạn để biết các vấn đề liên quan đến phát triển, tiến độ hoặc hiệu suất. Bạn đồng ý với thông báo này với tư cách là một khách hàng tích cực của doanh nghiệp chúng tôi.

 

Nếu bạn truy cập trang web KP3.AGENCY, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện có trong thông báo pháp lý này và đồng ý thêm rằng Tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ thông báo pháp lý này.

 

Khi bạn truy cập (các) trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên (các) trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

 

Khi bạn liên hệ với chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp của bạn với chúng tôi có thể được ghi lại cho các mục đích đào tạo và chất lượng. Liên lạc của bạn với chúng tôi sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính.

 

Cookie trình duyệt web: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của bạn có thể đặt cookie trên ổ cứng của chúng cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Bạn có thể chọn cài đặt trình duyệt web của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu bạn làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.

 

Khiếu nại về Vi phạm Quyền riêng tư: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi quản lý và sử dụng, hoặc lo ngại rằng Luật Bảo mật liên quan hoặc Chính sách Bảo mật này đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ ngay với KP3.AGENCY.

 

Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, các hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

157 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: 0338823300

 

Chính sách Bảo mật được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 12 năm 2023.